Här finns ett stickmönster för vandringsstrumpor. Allt vad du behöver är masktätheten och fotens längd och omkrets.

Stickmanual för vandringsstrumpa efter egna mått

Det här är ett exempel. Fyll gärna i dina uppgifter i formuläret ovanför. Så får du två bilder i png-format att ladda ner. Foten i detta exemplet är ungefär 39.

Fotlängd: 24 cm Fotomkrets vid stortåleden: 23 cm Strumpans benlängd: 15 cm

MASKPROVET - 10 cm x 10 cm: 25 maskor x 33 varv.

1 Lägg upp 56 maskor på 4 strumpnålar. Det betyder 14 maskor på varje strumpnål.

2 Sticka runt i resår - 2 maskor rätt och 2 maskor avig. Du önskade 15 cm benlängd.

3 För hälen stickar du på den sista och första strumpnålarna. Detta är sammanlagt 28 maskor Du vänder plagget efter de två nålarna och sticker i slätstickning fram (1 varv) och tillbaka (1 varv). Detta gör du i 26 varv.

4 Sedan delar du maskorna för hälen genom tre. För ditt projekt blir det 9/10/9 maskor. Du börjar med att sticka 18 maskor rätt. Sedan lyfter en maska som om du ska sticka rätt, fast utan att sticka den. Efteråt sticker du den nästa masken och drar sedan den icke stickade maskan över stickade maskan. Nu vänder du arbetet. Lägg trådet vid den första masken som du ska sticka avig, fast bara lyft den första maskan.Sedan sticker du avig (med den första maskan) 9 maskor. Nu sticker du två maskor avig tillsammans. Vänd arbetet och försätt sticka rätt. Förtsätt sticka på det här viset tills alla sidomaskorna ( 9 ) är borta. Nu återstår bara de 10 maskorna i mitten.

5 Nu börjar du sticka runt i slätstickning igen. Därför tar du upp ur hälväggen 14 maskor. Du vrider de yttersta tråderna i hälväggen över kors och sedan sticker med nålen genom. Efteråt hämtar du traden och får en ny maska.

6 Nu sticker du vidare runt i slätstickning. Dock har du nu maskor som ska avmaskas Sticka på den första nålen tills tre maskar återstår. Sticka de två nästsista maskorna rätt ihop. Sedan sticker den sista maskan på nålen. Sedan stickar tills du kommer till fjärde sticknålen. Stick den första maskan, sedan lyfter du en andra maskan utan att sticka den. Stick den tredje maskan rätt och dra den icke stickade över den tredje maskan. Avmaskningar fortsätter varje 3. varv. Allt tillsammans blir det 5 gånger. Nu ska du ha igen 14 maskor på en strumpnål.

7 Efter att du har jobbat i slätstickning i 2 cm när du avslutade benröret börjar du sticka en slätt och en avig i 7 cm på nålen 2 och 3.

8 Nu försätter du sticka runt i slätstickning tills arbetet från hälen mäter 18.7 cm.

9 Avmaskningsvarv för tåspetsen: 1 gång(er) vart fjärde varv. 2 gång(er) vart tredje varv. 3 gång(er) vartannat varv. 6 gång(er) alla varv. I varje avmaskningsvarv stickar du på första nålen tills tre maskor återstår. Sedan lyfter du den tredje sista maskan och sticker den nästa sista maskan rätt. Efteråt lyfter du den icke stickade masken över den näst sista maskan. Sticka sedan den sista maskan och den första maskan på den andra nålen. Nu stickar du den andra och tredje masken rätt tillsammans. Gör samma sak med den tredje och fjärde nålen. Nål 1 är lika med nål 3, näl 2 är lika med nål 4.

10 Dra nu genom de resterande 8 maskar ulltråden två gånger. Till sist syr du fast alla ulltråder.